Programeaza-te pentru verificare/revizie gaz

Specialistii nostri va stau la dispozitie

Selecteaza data dorita pentru programarea verificarii/reviziei

Obligatiile clientului:

Trebuie sa ne prezentati urmatoarele documente:

In camera unde sunt instalate aparate cu flacara libera, pentru evacuarea gazelor de ardere si a pierderilor accidentale este obligatoriu sa se realizeze printr-o grila de ventilatie, pozitionata la partea superioara a incaperii conform art. 8 .12 din normativ (NTPEE - 2008)

In cazul in care exista tamplarie cu garnituri de cauciuc este obligatoriu sa se realizeaze o priza de aer direct din exteriorul constructiei, pozitionata la partea inferioara a incaperii, conform art. 8 .8(3) din normativ (NTPEE - 2008).

Informatii utile despre verificarea si revizia instalatiilor

Efectuarea lucrarilor de de verificare / revizie tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale este conform prevederilor legislative si anume "Procedura privind verificarile si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul A.N.R.E nr. 179/2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 969/28.12.2015", o obligatie a clientilor finali.

Verificarea tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale se realizeaza:

 • periodic, la maximum 2 ani;
 • la cererea clientului final.

Revizia tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale se realizeaza:

 • periodic, la maximum 10 ani;
 • dupa intreruperea utilizarii instalatiei de utilizare pentru o perioada de timp mai mare de 6 luni;
 • dupa orice eveniment care ar fi putut afecta instalatia de utilizare;
 • la cererea clientului final.

Conform Procedurii aprobate prin Ordinul nr. 179/2015, efectuarea lucrarilor de verificare / revizie tehnica periodica se face, in baza urmatoarelor documente care trebuiesc pregatite de catre beneficiar:

 • notificarea emisa de catre operatorul de sistem care include tipul si debitul aparatelor de consum aflate in evidenta acestuia, ce are rolul de a avertiza beneficiarul asupra obligativitatii efectuarii acestei operatiuni.
 • factura de gaze emisa de operatorul de sistem, indiferent de luna in care a fost emisa (factura este necesara pentru a putea extrage datele necesare ale dumneavoastra cum ar fi: codul de client, adresa, seria de contor si numele pe care se emite aceasta facture in vederea stabilirii clientului final).
 • proiectul tehnic al instalatiei de gaze pentru a putea verifica daca traseul initial al instalatiei de utilizare gaze naturale corespunde cu traseul existent in teren si nu a suferit modificari, sau situatia in care exista sau nu puncte de consum fara aprobare legala). In cazul in care proiectul tehnic nu exista se poate solicita o copie de la operatorul de sistem. Daca in baza de date a operatorului de sistem nu se gaseste documentatia tehnica solicitata, beneficiarul este obligat prin intermediul operatorului economic care detine autorizatie A.N.R.E pentru proiectarea instalatiilor de utilizare gaze naturale, tip PDI/PDIB sa intocmeasca un nou proiect, ceea ce va conduce la costuri suplimentare.
 • verificarea periodica a centralei termice (dupa caz): trebuie sa fie efectuata de catre o firma autorizata ISCIR, care emite un document care atesta verificarea centralei termice pentru o perioada de 2 ani. La data efectuatii verificarii / reviziei aceasta trebuie sa fie in termenul legal precizat.
 • verificarea periodica a cosurilor de fum (dupa caz): trebuie sa fie efectuata de catre o firma autorizata , care emite un document care atesta curatarea si verificarea cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor arse, cu maximum 6 luni inainte de data verificarii sau reviziei tehnice a instalatiei de utilizare.

In situatia nerealizarii lucrarilor de verificare / revizie a instalatiei de utilizare gaze naturale in termenul prevazut in notificare, sau nerespectarii conditiilor obligatorii ale prezentului ordin, operatorul de sistem va aplica masuri de sistare a furnizarii gazelor naturale.

Atentie! Notificarea este un document care trebuie pastrat de clientul final in vederea realizarii lucrarilor de verificare / revizie tehnica periodica de catre operatorul economic autorizat A.N.R.E.
Notificarea contine informatii despre ultima verificare / revizie tehnica periodica realizata si despre numarul, tipul si debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazosi puse in functiune.

Clientul final are obligatia de a asigura respectarea conditiilor tehnice pentru functionare in siguranta a instalatiei de utilizare gaze naturale, prin:

 • Inlocuirea racordului flexibil montat in instalatia de utilizare, inaintea expirarii duratei normate de utilizare a acestuia, in conformitate cu prescriptiile tehnice ale producatorului;
 • Inlocuirea detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum, inaintea expirarii duratei normate de utilizare a acesteia/acestora, in conformitate cu prescriptiile tehnice ale producatorului.

Clientul final are obligatia sa efectueze, exclusiv prin intermediul unui O.E. autorizat de A.N.R.E., in baza unui contract de prestari servicii verificarile/reviziile tehnice atat ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale individuale, cat si ale instalatiei comune de utilizare.

Definitii:

 • A.N.R.E. - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei;
 • I.S.C.I.R. - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat;
 • Instalatie de utilizare - instalatie de utilizare a gazelor natural apartinand clientului final;
 • Instalatie comuna de utilizare - parte a instalatiei de utilizare care deserveste mai multi client finali, cuprinsa intre statia/postul de reglare a presiunii si toate sistemele/mijloacele de masurare fiscal amplasate pe aceasta; instalatia comuna de utilizare este proprietate comuna a clientilor finali deserviti;
 • Instalatie individuala de utilizare - parte a instalatiei de utilizare care deserveste, de regula, un client final, situate in aval de sistemul/misjlocul de masurare fiscala;
 • Intrerupere a utilizarii instalatiei - intreruperea vehicularii gazelor natural prin instalatia de utilizare ca urmare a demontarii sistemului / misjlocului de masurare;

Informatii Utile

PRETURI
VERIF. TEHNICA PERIODICA
(INDIVIDUALA)
REVIZIE TEHNICA PERIODICA
(INDIVIDUALA)
115 lei 200 lei
Pretul este valabil in limita a 3 consumatori Pretul este valabil in limita a 3 consumatori
Oferta este valabila pentru locatiile din Bucuresti si zonele limitrofe.
Costul pentru lucrarea de verificare / revizie instalatie individuala de utilizare gaze naturale care depasesc limita maxima de 3 consumatori va fi stabilit individual de catre reprezentatii de vanzari
LUCRARI SUPLIMENTARE PRET
Montare robinet omologat gaz 1/2" 50 lei
Montare robinet omologat gaz 3/4" 50 lei
Montare robinet omologat gaz 1" 65 lei
Montare racord flexibil omologat gaz 1/2" 80 lei
Montare sistem de detectie a eventualelor scapari de gaze 1/2" - 3/4" 400 lei
Preturile afisate sunt exprimate in lei si nu contin TVA
 • Adresa:
  Str. Unirii, nr. 252, Balotesti, Ilfov.
  Cal. Bucuresti nr. 45A, et. 2, ap. 2, Balotesti, Jud. Ilfov
 • Email: office@daniro.ro
 • Telefon: 021.529.55.66

Program verificari-revizii

 • Luni - Vineri : 0900 - 1800

Programari telefonice

 • 021.529.55.66